nieuwe maan
Welkom De maan De Natuur De Magie De Mystiek
 

Wat vind ik hier?

Artikelen over maantradities wereldwijd.

Belangrijke links

Gastenboek

Kalender

Weblog

website overzicht

Startpagina

Contact

Linkpagina

cHandra graHan

Chandra Grahan betekent maansverduistering in India. Hindu's geloven dat tijdens een maansverduistering de atmosfeer is "vervuild" met slechte energie. Zij spreken van Sutak. Daarom wordt er 9 uur voor de maansverduistering tot aan het einde van de maansverduistering niets gegeten of gedronken.
Zwangere vrouwen worden geadviseerd om binnen te blijven om de baby te beschermen.
Eten wat reeds gekookt is voor de eclips moet na de eclips weggegooid worden. 
Het voedsel in de voorraadkast dient afgedekt te worden met Tulsi bladeren. (Tulsi is de indiaase bascilicum, en is een heilige plant) 
Na de verduistering neemt men een bad en plaatst offerandes aan de goden.
Sutak geldt alleen als de verduistering zichtbaar is op de verblijfplaats.


 
Op deze pagina:

Pournami, volle maan
Ekadasi
Amavasya, de nieuwe maan
Wesak
Chinees maanfeest
De rol van de maan in de Islam
De rammadan en nieuwe maan
Chodesh, Joods nieuwemaansfeest.
Esbat
.....


Pournami, volle maan.

In India is pournami een gunstige dag voor gebed, meditatie en vasten. Net zoals de maan invloed heeft op de getijden gelooft men dat door deze aantrekkingskracht bloedtoevoer naar de hersenen verhoogd is en het de energiestroom door het zenuwkanaal in de rug versterkt. Hierdoor zal het elke kwaliteit die je bezit versterken. Je zult je er meer bewust van zijn en zo is het op die dag makkelijker om er mee te werken middels meditatie en gebed.
Pournami is heilzaam om aan je karma te werken, je te verlichten van erfelijke aandoeningen en helpt ziel en lichaam te reinigen.

Op Pournami staat men op en heeft men zich gewassen voor 6 uur.
Het vasten begint bij zonsopgang. Men neemt die dag alleen fruit water en melk. Granen en zout laat men staan. Het vasten eindigt als  de maan gezien is.

Veel indiaase vrouwen maken die dag een kolam voor hun huis. Een kolam is een mandala gemaakt van rijstpoeder op de grond. Hierin worden de symbolen van aum en de heilige conch verwerkt.

Bij het huisaltaar worden er witte bloemen en vuur geofferd middels het aan steken van een olie lamp. Met het hele gezin worden er mantra's gezongen en gebeden.

Een populaire mantra voor deze dag is de Mrituyunjay mantra.
Ze is gewijdt aan Shiva en de meest effectieve mantra voor de genezing van alle soorten ziekten, om eventuele tegenslagen in het leven op te heffen en een vroegtijdige dood te voorkomen.

Om trayam bakkam, yajaa-mahe
Sugan-dhim pushti-vardhanam,
Urvaa-rooka-miva bandha-naam,
Mrityor mooksheeya maamritaat.Het is traditie om deze dag iets te doneren voor een goed doel.
Ekadasi


Ekadasi is bij de Hindu´s de dag waarop er gevast wordt. De essentie van deze dag is om het ego en de geest onder controle te hebben waardoor men spiritueel aan kracht wint. Men realiseert hiermee dat het spirituele gescheiden is van het materiele en geeft innerlijke rust (Atma Shanti).

De manier waarop gevast wordt ligt aan de conditie van de persoon.
Gevorderden eten en drinken helemaal niets op deze dag of nemen alleen water. In ieder geval worden er geen granen en peulvruchten gegeten. De meeste gelovigen gebruiken slechts een maaltijd bestaande uit fruit en melkproducten.

In elke maand zijn er twee Ekadasi. Ekadasi betekent letterlijk 11 en valt dus op de 11de dag na nieuwe maan en na volle maan. De traditionele Hindu kalender kent maanden met elk 29,5  dagen. Een maand kent 2 fasen. De lichte fase heet de Sukhla Paksha. De Sukhla Paksha start op de nacht van de nieuwe maan (wassende maan). De donkere fase wordt de Krishna Paksha genoemd. Deze helft begint op de nacht van de volle maan (afnemende maan).

Elke Ekadasi heeft een eigen naam en een eigen thema middels een verhaal uit de geschriften. Elke ekadasi wordt er een andere godheid (devi) aanbeden welke voorgeschreven offerandes vraagt.

Ekadasi is vooral een traditie bij de volgelingen van Vishnu en Krishna. (Krishna is een reincarnarie van Vishnu)


Er is een mooi verhaal over het ontstaan van ekadasi:

De demoon Mura

In Satya Yug leefde er een demoon, genaamd Mura, die oorlog voerde met de mensheid. Vishnu werd om hulp gevraagd. Het was een groot  verwoestende oorlog die bijna duizend aardse jaren heeft geduurd. Na het verslaan van Mura`s leger was Vishnu gaan rusten in een grot in de bergen. Mura die alleen over was gebleven, zag dit als zijn kans om Vishnu aan te vallen.

Daar binnengekomen, zag Mura Vishnu  liggen. Maar op het moment dat hij zijn aanval op Vishnu begon, verscheen een jong meisje met schild en zwaard en vocht tegen hem. Zij versloeg Mura en doodde hem zelfs voor Vishnu  de tijd had om op te staan.

Vishnu was heel tevreden en dankbaar.

Vishnu  zei toen: Omdat Jij op de elfde dag van de wassende maan maand bent verschenen, zal jouw naam Ekadasi zijn en jij zal ervoor zorgen dat de mensen die bidden en vasten op deze dag van al hun zonden zullen herstellen en het pad naar god vinden.

 Amavasya, de nieuwe maan

Ook de nieuwe maan neemt een belangrijke plaats in binnen de hindu tradities. Hindoes hebben de verplichting hun ouders en voorouders te eren. Dit doen zij voor hun ouders te zorgen op hun oude dag en erediensten te houden ter nagedachtenis van hun voorouders. 
De Pitri Poedja is de offerplechtigheid ter ere van de voorouders en vindt plaats op Amavasya, de nieuwe maan.De offerplechtigheden worden sjhraadh genoemd, wat zoveel wil zeggen als 'eerbied'. De religieuze voorschriften luiden dat de oudste zoon de offerplicht uitvoert. Daarom is het belangrijk voor hindu's om een zoon te hebben. De zoon wordt vaak door een pandit (priester) bijgestaan. 

Er worden bloemen en voedsel geofferd en mantra's gezongen.
Hierdoor zullen de voorouders instaan voor het welzijn van hun nakomelingen.

 


De rol van de maan in de islam


De islamieten maken gebruik van een maankalender, de maansikkel staat op veel van de vlaggen van islamitische landen en de meeste minaretten zijn versierd met een maansikkel. Het doet vermoeden dat de maan een significante rol speelt in deze religie. Is de maansikkel een symbool voor deze religie, zoals het kruis voor de christenen? Tijdens mijn zoektocht over dit onderwerp stuitte ik op verhitte discussies op fora en blogs.

De meeste islamieten vinden dat de maan geen rol speelt binnen de religie, dan alleen als tijdsaanduiding. De nieuwe maansikkel geeft enkel het tijdstip aan van het begin van een nieuwe maand of markeert het begin of het einde van een religieuze rite zoals de ramadan.

Het wordt ontraden om de maansikkel als symbool voor de islam te gebruiken, want dat zou als verering van de maan kunnen worden geïnterpreteerd, en alleen God dient vereerd te worden.

De maan speelt wel een rol in de biografie van Mohammed, de belangrijkste profeet in de islam. Ongelovige mekkanen vroegen hem om een wonder om te bewijzen dat hij werkelijk een profeet van god is. Met zijn wijsvinger wees hij naar de maan. Daarop spleet de maan en was de ene helft te zien aan de ene kant van de berg en de andere helft aan de andere kant van de berg. Maar het kon de ongelovigen niet overtuigen, draaiden zich om en zeiden dat Mohammed de maan had betoverd.

Deze gebeurtenis is terug te vinden in de Koran.

Het Uur is nabij, de maan is opengespleten.
 (Koran hoofdstuk Al-Qamar vers 1)

Koran 2:99. En Wij hebben jou voorzeker duidelijke tekenen gegeven en niemand, dan de overtreders, verwerpt ze.

 

Er is veel discussie hoe dit event te interpreteren. Niet alle Islamieten geloven dat Mohammed wonderen kon verrichten, want dat is alleen voorbehouden aan god.
Anderen menen dat de maan weer zal splijten op de dag des oordeels of zien de gebeurtenis als een metafoor, waarmee wordt aangegeven dat de zaak zo helder was als de maan.

Ook is er gezocht naar een wetenschappelijke verklaring. Er wordt gesproken over een ringvormige verduistering van de maan. Een foto van NASA waarop een lange richel te zien is op de oppervlakte van de maan staat ter discussie als bewijs dat de maan ooit gespleten zou zijn geweest.Rammadan

De Islamitische kalender is gebaseerd op de maan.Een nieuwe maand begint bij een nieuwe maan en eindigt als er een volgende nieuwe maan wordt gezien.

Hierdoor is het begin en het einde van de Ramadan afhankelijk van de nieuwe maan. Wanneer de maand voor de Ramadan (de maand Shabban) op zijn 29e dag is, wordt er in de avond naar de maan gekeken. Wanneer de nieuwe maan op dat moment door één persoon gezien wordt, betekent dit dat de maand Shabban ten einde is gekomen en dat de maand Ramadan begint. Ditzelfde geldt voor het einde van de maand Ramadan. Wanneer op de 29e dag van de Ramadan de nieuwe maan gezien wordt, komt de maand Ramadan ten einde en begint de maand Shawal.

Wanneer de nieuwe maan niet te zien is op de 29e dag doordat er nog geen nieuwe maan is of bijvoorbeeld doordat het bewolkt is, dan wordt de maand met 30 dagen voltooid en dan begint de nieuwe maand daarna.

Tegenwoordig maakt men steeds meer gebruik van de astronomische berekeningen, waardoor de maanfases  al ruim van te voren zijn vastgesteld. Puristen vinden echter  dat hiermee  een belangrijk onderdeel van de traditie verloren gaat, het daadwerkelijk zien van de maan.

De Koran zegt:
Om vast te stellen of de Ramadan begonnen is of beëindigd is, dient een nieuwe maan gezien te worden. Dit zien hoeft slechts te gebeuren door één persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet: degene moet moslim zijn, volwassen zijn volgens de islam, betrouwbaar en degene dient een goede geestelijke gesteldheid te hebben. Wanneer iemand aan deze voorwaarden voldoet en zegt de nieuwe maan gezien te hebben, dient degene op zijn woord geloofd te worden en begint of eindigt de Ramadan.

Ramadan is een vastenmaand voor de moslims. De reden om te vasten is volgens hen simpel: Omdat Allah dit heeft voorgelegd en hij bezit de wijsheid van wat goed is.

Verder zou het vasten het geloof versterken.
Als men eten en drinken kan laten staan omwille van Allah kunnen ook andere zaken ook worden nagelaten.
Je leert je verlangens beheersen.
Het leert je de waarde van voedsel kennen.
Vasten heeft een reinigende en positieve invloed op lichaam en geest.
cHodesH:  joods nieuwemaan feest


De nieuwe maan was voor de Israëlieten het begin van de nieuwe maand. Zij hadden een maankalender. Op eerste dag van de maand werd door het volk op de trompet geblazen en werden er offers naar de tempel gebracht. De offerandes bestonden uit een gezonde ram en zeven lammetjes, meel gemengd met olie, wijn en wierook.

Het Hebreeuwse woord voor nieuwe maan is Chodesh, dat eigenlijk nieuw of vernieuwing betekent. Later werd het woord ook gebruikt in de zin van maand.

Het nieuwe licht van de maan werd als overwinning gezien van het goede (licht) over het kwade (donker).
De Thora zegt: vóór de nieuwe maan zijn het zeer donkere nachten, maar met de nieuwe maan komt het licht en worden de nachten allengs helderder. Eer Jezus Christus in de wereld kwam, was het donker, niet slechts onder de Joden , maar ook en wel bovenal onder de heidenen. Toen echter Jezus verscheen, toen kwam ook het waarachtige licht, dat alle mensen verlicht, die in deze wereld komen.

Op de dag dat de nieuwe maan verwacht werd waren de rabbijnen  de gehele dag in touw om de eerste maansikkel te ontwaren. Zodra de maan was gezien werd het volk middels vuursignalen van het feit op de hoogte gebracht.

Kon men wegens een bewolkte hemel de maansikkel niet zien, dan werd zonder verdere aankondiging de dag, die op de dertigsten volgde, als de dag van nieuwe maan gevierd.

Joden geloven dat de verlosser nog moet komen. Het vieren van de nieuwe maan is niet verplicht, daar het net zoals alle andere feesten, "alles in de schaduw valt op de dag dat de verlosser komt"

In traditionele gezinnen krijgt Chodesh aandacht in huiselijke sfeer.
Het hoofd van het gezin speelt hierin een belangrijke rol.
Als iedereen bij elkaar is wordt men uitgenodigd om de nieuwe maan te aanschouwen. De Shofar, een blaasinstrument van een ramshoorn wordt aangeblazen.

Daarna worden de kaarsen op de Menora aangestoken. De menora is de zevenarmige kandelaar. Elke kaars heeft een bepaalde betekenis:

De Geest van Liefde (Heer)

De Geest van Wijsheid

De Geest van Begrip

De Geest van Raadgeving

De Geest van Kennis

De Geest van Kracht 

De Geest van de Vreze des Heren  

Bij de menora worden er enkele psalmen gezongen.
ieder gezinslid krijgt de gelegenheid om zich uit te spreken over wat god heeft gebracht de afgelopen maand en dankt hem daarvoor. Daarna wordt er gevraagd waarvoor men zijn zegeningen wil ontvangen in de komende maand.

Het ritueel wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Aan het eind van de maaltijd geeft het hoofd van het gezin aan ieder gezinslid de zegeningen die hij of zij nodig hebben voor hun doelen in de komende maand.
 


Wesak


Volgens geschriften werd Siddharta Gautama, later  Boeddha genoemd, geboren op de volle maan van Wesak in 624 v. Chr. Op de volle maan van Wesak zou hij zijn verlichting bereiken en na duizend volle manen zou hij op tachtigjarige leeftijd sterven tijdens dezelfde volle maan van Wesak. Theravada-boeddhisten nemen zijn sterfdag in 544 v. Chr. als beginjaar voor hun jaartelling.


Wesak is een dag van gedeeltelijk vasten en het doen van goede werken. Men brengt eten naar de monniken en geeft aalmoezen aan de armen. Volgelingen eten vaak niet tussen twaalf uur 's middags en de volgende ochtend zes uur, zoals monniken en nonnen elke dag doen. Het huis wordt grondig schoongemaakt. Deze dag kleedt men zich in het wit.


Het is de vrolijkste dag van het jaar. Iedereen gaat naar de tempel en versiert zijn huis met lantaarns en bloemen. In de straten zijn optochten en speciale ceremoniën. De kinderen begroeten hun ouders op Wesak met bloemen. Ook sturen ze hun vrienden Wesak-kaarten. Beelden van Boeddha worden versiert met lichtjes om zijn verlichting te vieren, en gelovigen lopen er met lampen of aangestoken kaarsen omheen. Na het feest is er ruimte voor meditatie en gebed.

Wesak valt op de eerste volle maan van de zesde maand in de maankalender (midden mei in de internationale kalender - behalve in een schrikkeljaar, dan valt deze dag in juni).

 


Thai Yin, een Chinees maanfeest
Op de 15de dag van de achtste maand vieren de Chinezen het maanfeest. Van oorsprong is dit een oogstfeest. 
In deze tijd loopt de zware arbeid van het hele jaar ten einde en nadert de dag waarop de laatste oogst wordt binnengehaald. De meeste mensen vieren dit met gevoelens van dankbaarheid jegens de Hemel en de Aarde . Het is een feest ter ere van de maangodin en de verjaardag van de God van de Aarde. 
Volgens de Chinese filosofie is de maan de yin en de zon de yang. 

De volle maan symboliseert de vereniging van de familie, welke wordt gevierd met het eten van Moon Cakes, pomelo, het drinken van thee, het bewonderen van de maan en het reciteren van gedichten over de maan. 
Als de maan op komt wordt de binnenplaats versierd met lampionnen een altaartafel klaargezet voor de maangodin Ch'ang-o, met daarop een offerande van vruchten en gewassen van het seizoen. De maankoeken en thee worden geserveerd. Er worden wierookstokjes gebrand en buigingen gemaakt in de richting van de maan. Pas daarna mogen de maankoeken worden opgegeten. Als iemand uit de familie afwezig is, laat men iets voor hem over, als teken van het verlangen naar hereniging. 

Yueh-ping de maankoek, wordt traditioneel gemaakt met lotuszaadpastei. het de bedoeling om samen een Maancake te delen. In het algemeen wordt de Maancake in 8 partjes gedeeld, wat gezien wordt als een geluksgetal. 
De oorsprong van de Maancake is niet helemaal duidelijk. In de geschriften zijn er beschrijvingen van Maancake-achtige delicatessen die er op wijzen dat het al duizenden jaren gegeten wordt. De Maancake is een belangrijk onderdeel van offers aan Tudi Gong, de god van de grond, landbouw en welvaart en de maangodin chang E, die symbool staat voor de hereniging van de familie. 

Er is een folklore waarin verhaalt wordt hoe de Maancake bij heeft gedragen bij het omverwerpen van de Mongoolse overheersing. Volgens de overlevering hadden de Mongolen een samenscholingsverbod ingesteld om te voorkomen dat de Chinezen een opstand konden organiseren. Het verzet moest dus zeer creatief zijn om toch op grote schaal een en ander te kunnen coördineren. Rond het Mid-Herfst Festival, verspreiden de Chinezen de Maancakes met speciale instructies. Volgens sommige verhalen zat er een brief in de Maancake met instructies, volgens andere verhalen moest de Maancake op een bepaalde manier in stukken gesneden worden en weer aan elkaar gepuzzeld om de instructie te kunnen lezen. Hoe dan ook, de opstand slaagde en de Ming Dynastie werd gesticht. De traditie van het aan elkaar geven van Maancakes zou hieruit voort zijn gekomen.


De legende van de maangodin Chang e
In het verre verleden waren er 10 zonnen aan de hemel, waardoor de aarde verschroeid raakte en de mensen dreigden te sterven. Een held genaamd Hou Yi trok zich het lot van deze mensen aan en klom naar de top van het Kunlun gebergte. Met bovenmenselijke kracht spande hij zijn boog en schoot negen zonnen neer. De laatste zon kreeg de orders om 's ochtends op te komen en 's avonds onder te gaan en de mensen ten dienst te zijn. 
Iedereen was vol achting voor Yi en mensen gingen bij hem in de leer. Onder deze mensen schuilde echter één onoprecht persoon, Feng Meng. 
Op een dag was Hou YI op weg naar het Kunlun gebergte en ontmoette de Keizerin van de Hemel, Wang Mu. De Keizerin schonk hem als dank een elixir, dat hem een onsterfelijke bewoner van de hemel zou maken. Hou Yi, wilde echter nog geen afscheid van zijn vrouw nemen en gaf het elixer aan zijn vrouw Chang E om het te bewaren. Zij hadden niet in de gaten dat Feng Meng hun gesprek had afgeluisterd. 
Op de vijftiende dag van de Achtste Maand van dat jaar was Yi met zijn leerlingen op jacht gegaan. 's Avonds sloop Feng Meng weg en stormde met opgeheven zwaard het huis van Yi binnen en dwong Chang E het elixir te overhandigen. Uit angst dat Feng Meng het elixer in handen zou krijgen dronk zij het zelf op. Zodra ze dat had gedaan begon haar lichaam te zweven en in een oogwenk vloog ze door het raam naar buiten en kwam in het Maanpaleis. 
Toen Hou Yi 's avonds terug kwam, hoorde hij van de bediendes wat er was gebeurd. Overweldigd door verdriet richtte hij zijn blik naar de hemel en riep de naam van zijn geliefde vrouw. Tot zijn verbazing zag hij dat de maan extra rond en helder was en dat er een schaduw over de maan gleed die er precies uitzag als zijn vrouw. Hij probeerde bij de maan te komen, maar dat lukte hem niet. 
Hou Yi dacht dag en nacht aan zijn vrouw en plaatste een tafel met wierook in de tuin waar Chang E van hield. Hij hield speciale ceremonies voor zijn vrouw en offerde verse vruchten tezamen met haar lievelings eten. Maar Chang e kwam niet terug. 
De mensen vernamen het verhaal dat Chang E een hemelse bewoner was geworden. Zij raadden Yi aan geduldig te wachten tot de volgende vijftiende dag van de Achtste Maand. Yi en zijn buren namen ronde vruchten en maakten ronde koeken, die ze op de binnenplaats uitstalden om Chang E te tonen dat ze een hereniging wensten. De tuin werd verlicht met lantarens om haar de weg te wijzen. Zij brandden wierook en bezongen de maan met poëzie.  En zo wachten de mensen elk jaar terwijl zij de maan bewonderen in afwachting van de hereniging en is het bij uitstek een reünie gelegenheid van familie leden.

Bronnen: Hr Wang eigenaar van ons plaatselijk chinees restaurant
              Goldenroots.net

© ezinenieuwemaan 2015

Esbat

Esbats zijn de volle maan vieringen van de heks. Twee dagen voor en na de volle maan is haar invloed het sterkst aanwezig. Heksen maken hier gebruik van om de maangodin te vereren, te divineren, werkbijeenkomsten te houden en gereedschappen op te laden met de kracht van de maan.
De volle maan wordt ook wel gebruikt om aansluiting te vinden met bioritme van moeder aarde. Elke maan heeft een eigen energie welke gerelateerd is aan de cyclus van de natuur. Tijdens de volle maan is de energie van dat deel van de cyclus tot volle wasdom gekomen. Door je in dit thema te verdiepen en linken te leggen met de cyclus in je eigen leven heb je de kans om dichter bij de natuur en jezelf te komen. De kracht van de volle maan kun je inzetten om doelen in je eigen cyclus te bekrachtigen of te beïnvloeden. Elke maan kan zo een afspiegeling van je eigen leven worden.
Elk jaar heeft 12 of 13 volle manen en de maancyclus duurt 29 en een halve dag.
Er zijn onder de heksen verschillende maankalenders in gebruik en er bestaan meerdere namen voor dezelfde maan.

Er is een maankalender in gebruik waarvan de naam en het thema van de maan afhankelijk is van de maand waarin de volle maan valt. Mocht er een tweede volle maan zijn in die maand dan wordt deze maan de “Blauwe Maan” genoemd.
Joke en Ko Lancaster hebben een maankalender ontwikkeld die ik meer genuanceerd vind. Als uitgangspunt hebben ze de winterzonnewende genomen. Het moment dat de zon weer terugkeert en de dagen gaan lengen. De eerste volle maan die na dit tijdstip valt, is de eerste lunatie van het jaar. 29 en een halve dag later volgt dan de tweede. Op deze manier valt er om de drie jaar aan het einde van het jaar een “gat” die opgevuld wordt met een dertiende maan. Deze maan heeft een eigen naam en thema.

Annette Hinshaw heeft een maankalender ontwikkeld met als uitgangpunt het Keltische jaar. De eerste lunatie van haar kalender valt dus rond Samhain. Het thema van de maan wordt bepaald door de dag waarop de nieuwe maan valt. De kalender volgt de Meton cyclus. Meton was een Griekse astronoom die had berekend dat 19 zonnejaren overeenkomen met 235 lunaties. Dit model correspondeert nagenoeg met de saros cylus waarin de planeten om de zon elke 18,6 jaren weer in de zelfde positie ten opzichte van elkaar staan. De dertiende maan valt in haar kalender in het begin van de lente.

De Keltische bomenkalender heeft heksen geïnspireerd om de maan te verbinden met een boom en een bijbehorende ogham, een letter in het alfabet van de kelten. Hierdoor krijgt elke maan een eigen karakter. De boom dient dan als inspiratiebron bij je vollemaanviering.

Elke cultuur heeft zijn eigen namen voor de lunaties. Zij lieten zich voor de naam inspireren door dat wat er het meest zichtbaar was in die periode van het jaar. Dit kon een opvallend aspect van de natuur zijn, het overheersende weertype, een activiteit in de landbouw of een bezigheid van dat seizoen.
Alle verschillende namen kunnen verwarring veroorzaken. Welke is de juiste?
Ze zijn allemaal juist, het is aan jouw om te kiezen wat je aanspreekt. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een naam te zoeken die de energie van een bepaalde lunatie voor jouw symboliseert. Als voorbeeld noem ik de volle maan rond Samhain. In deze tijd zijn er heel veel spinnen te zien. De spin staat o.a. symbool voor het eeuwig durende, wat aansluit bij het thema van dit jaarfeest. Deze lunatie zou dus prima “Maan van de spin” genoemd kunnen worden.
Site Map