Ostara

Omschrijving: Als op de lente-equinox (21 maart) de dag weer even lang is als de nacht, vieren we binnen de hekserij de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare periode. De zaden in de grond ontkiemen en de essentie van dit feest is het versterken van de groeikracht en de vruchtbaarheid.
Datum: Woensdag, 21-3-2018
Herhalingspatroon: Woensdag, 21-3-2007 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Woensdag, 24-5-2006 15:27

Printversie