John Dee

Omschrijving: Photobucket - Video and Image Hosting
Geboortedag van John Dee (1527).Overleden 26 maart 1609. Bereoemde kristalkijker.Engelse astroloog en wiskundige die lessen gaf aan de universiteiten van Leuven, Parijs en Brussel. In 1951 keerde hij weer terug naar engeland en gaf daar 30 jaar les in zeevaartkunde aan zeekapiteins. Daarnaast verdiepte hij zich in occulte wetenschappen. Hij ging samen werken met Edward Kelly, die mediamieke gaven bezat. Het trok de aandacht van de Britse pers en zo werd Dee ontboden door het Britse hof, waar hij instructies gaf aangaande de juiste dag voor de kroning van koningin Elizabeth de eerste. Hij was een tijd lang vaste raadgever van de koningin. Ook Poolse koningen en prinsen vroegen hem om raad. John Dee stierf desalniettemin in armoede en zijn partner Kelly stierf een gewelddadige dood. Lees meer over hem op de volgende link: http://www.themystica.com/mystica/articles/d/dee_john.html
Datum: Vrijdag, 13-7-2018
Herhalingspatroon: Donderdag, 13-7-2006 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Vrijdag, 22-9-2006 10:29

Printversie