Walpurgisnacht

Omschrijving: 30 April / 1 Mei Walpurgisnacht - Heksennacht
Heidens (Germaans)

Van oorsprong is dit de nacht dat de germaanse godin Freya wordt vereerd. Haar bijnaam is Vrouwe van Valburgia (huis (burg) van de mensen die gesneuveld zijn). Zij is de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. De germaanse (heidense) werden feesten verboden toen rond de 10e eeuw keizer Karel de Grote wilde dat iedereen in de christelijke god ging geloven. Mensen gingen er toch mee door en bezochten vooral 's nachts de heiligdommen waar vroeger de rituelen werden uitgevoerd. . Om niet herkend te worden verkleedde men zich tot angstaanjagende gestalten, en zo ontstond het beeld van heksen en tovenaars. Nog eeuwenlang bleef bij de eenvoudige bevolking de angst voor heksen bestaan. Deze angst werd door de kerk nog eens extra gevoed door de bloederige heksenvervolgingen, waarbij werd gesteld dat mensen die in iets anders geloofden als in de christelijke god duivelaanbidders waren (satanisten). De mensen gingen zich beschermen tegen de heksen door bij voorbeeld bezems te verstoppen, en de geitenbokken (het rijdier van heksen) goed op te sluiten. Walpurgisnacht wordt in Nederland nog gevierd door een kleine groep mensen, terwijl een ongeveer even grote groep binnen de kerk waarschuwt tegen deze mensen. In Engeland kent men een soortgelijke viering, het Keltische Beltanefeest, vreugdevuren worden ontstoken en (oude) geliefden komen elkaar tegen.
Datum: Maandag, 30-4-2018
Herhalingspatroon: Zondag, 30-4-2006 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Maandag, 22-5-2006 20:46

Printversie