Maria lichtmis

Omschrijving: 2 Februari is het feest van Maria Lichtmis. Voor velen een onbekend feest van het steeds sterker wordende daglicht. Moeder Aarde houdt in de midwintertijd haar adem in, om in de stilste concentratie de geboorte opnieuw te volbrengen, waardoor de natuur, tegen de zwaartekracht in, zich opnieuw kan voeden met de zonnewarmte. Door de eeuwen (en culturen) heen hebben de mensen dit proces in een vrouwengestalte vereerd.

In de katholieke kerk viert men het feit dat maria voor het eerst, na de geboorte van jezus haar kind meeneemt naar de tempel.

Photobucket - Video and Image Hosting

Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vˇˇr de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelsmńssodagen, Frans: Chandeleur). De processie staat symbool voor de intrede van Jezus in de tempel van Jeruzalem, als het Licht dat voor alle volkeren straalt. In veel kerken wordt op die dag ook de Blasius zegen gegeven, welke je vrijwaart van met name keelziekten.

Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm, al heeft het woord 'pannetje' in het oud Nederlands taalgebruik ook nog een seksuele bijbetekenis.

Datum: Vrijdag, 2-2-2018
Herhalingspatroon: Vrijdag, 2-2-2007 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Vrijdag, 13-2-2015 11:43

Printversie