Maria ten Hemelopneming

Omschrijving: Maria ten hemelopneming is in de Katholieke Kerk de feestdag van de opneming van Maria in de hemel. In het dagelijks taalgebruik wordt het ook wel Maria Hemelvaart genoemd. Het is niet zo dat Maria uit eigen kracht "ten hemel gevaren" is, zoals dat geldt voor haar Zoon (Hemelvaart).

Het feest lijkt zich te hebben ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van de wijding van een Maria-kerk tussen Jeruzalem en Betlehem. Dit feest werd zeker al rond 430 gevierd.

Datum: Woensdag, 15-8-2018
Herhalingspatroon: Dinsdag, 15-8-2006 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Vrijdag, 22-9-2006 0:08

Printversie