Blasius zegen

Omschrijving: Blasiuszegen
Op 3 februari gedenkt de kerk de heilige Blasius, bisschop en martelaar. Blasius wordt zowel binnen de Rooms Katholieke Kerk als binnen de Oosters Orthodoxe Kerk als heilige vereerd. In het bijzonder in de 11e en 12e eeuw kwam de verering van de heilige Blasius op gang, Hij is tevens een van de veertien heilige helpers .
Blasius leefde aan het eind van de 3e en in het begin van de 4e eeuw, in de tijd dat keizer Licinius in Rome aan de macht was. Blasius was bisschop van de Armeense stad Sebaste. Hij was zowel priester als arts. Nadat hij tot bisschop was gewijd, was de pastorale zielszorg zijn hoofdtaak. In het jaar 316 werd hij vanwege zijn geloof door de Romeinen gemarteld en onthoofd. Keizer Licinius had zich namelijk voorgenomen alle Christenen om te brengen.
Het is aannemelijk dat kruisvaarders destijds zijn verering hebben meegebracht naar West-Europa.
In veel katholieke kerken wordt jaarlijks op of rond 3 februari, na de eucharistie, de Blasiuszegen gegeven. Volgens middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.
Het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een kind genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken, heeft waarschijnlijk ten grondslag gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen kruiselings onder de kin van de gelovigen. Veelal wordt dan gebeden:
Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'.)
Dat kaarsen een rol spelen bij de Blasiuszegen, zou teruggaan op de legende van een vrome vrouw, die de gevangengenomen bisschop van Sebaste dagelijks in de kerker opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag. Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken.
Als je getuige wilt zijn van of deel wilt nemen aan dit eeuwen oude ritueel zoek dan in de agenda van een parochie bij jou in de buurt.
Datum: Zaterdag, 3-2-2018
Herhalingspatroon: Dinsdag, 3-2-2015 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Vrijdag, 16-1-2015 10:02

Printversie