Sint Michael

Omschrijving: Sint Michael is een christelijke herfstfeest dat tegenwoordig steeds meer als een oogstfeest gezien mag worden.
Het Concilie van Mainz heeft in 813 besloten dat 29 September een feestdag is voor de aartsengel Michael en alle andere engelen.

Sint Michael valt op 29 September. Voor deze datum is gekozen omdat er op deze dag een basiliek in rome gewijd werd aan de aartsengel Michael. Hij was enkele maanden tevoren op deze plek verschenen.

Michael was de aanvoerder van de hemelse engelen tegen de duivel en andere duistere figuren. Hij versloeg de duivel die verandert was in een draak (Sint Joris heeft dit eeuwen later overgenomen). Hij begeleide de zielen van de overledenen in het hiernamaals, hij storte de zondaars hierbij in het vagevuur terwijl de anderen naar de hemel gingen. Tevens kondigde hij de dood van de Heilige maagd aan en vocht met de duivel om het lichaam van de overleden Mozes.

Tegenwoordig viert men met Sint Michael het oogstfeest, deze dag is de laatste dag dat men appelen plukken kan. Men dankt Sint Michael voor de goede oogst zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. Speciaal op dit feest wordt het MichaŽlsbrood gebakken. Tevens is het een feest dat oproept tot innerlijke moed waarbij men gevaren zoals eenzaamheid bestrijden moet. En eenzaamheid is een van de verleidingen die in de winter periode toe kunnen slaan.

Datum: Zaterdag, 29-9-2018
Herhalingspatroon: Vrijdag, 29-9-2006 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Maandag, 22-5-2006 16:44

Printversie