maria boodschap

Omschrijving: maria boodschap
Maria Boodschap wordt zowel in de Latijnse als de Griekse ritussen op 25 maart gevierd. Deze datum hangt samen met de datum van Kerstmis, het hoogfeest van de Geboorde des Heren, op 25 december. Het duurt immers gemiddeld negen maanden voordat een menselijke vrucht gebaard wordt. Het moment van Christus' verwekking - of plechtstatig: ontvangenis - heeft de Traditie laten samenvallen met de verschijning van de aartsengel GabriŽl aan de Maagd Maria.
Maria Boodschap is de naam voor het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, ook de Annunciatie genoemd.
Datum: Zondag, 25-3-2018
Herhalingspatroon: Dinsdag, 25-3-2014 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Zondag, 7-4-2013 17:55

Printversie