Zwaluwdag

Omschrijving:
Volgens oude kalenders is dit de dag waarop de zwaluwen terug keren naar ons land om nesten te bouwen en eieren te leggen. In oude volksgebruiken werden de zwaluwen "aangeblazen" om zodoende de vogels te bezielen, aan te vuren.
kinderen zongen liedjes om ze te laten terugkomen:

Over jaar, als ik hier was,
'k liet hier haver, 'k liet hier vlas,
'k liet hier nog 'n en havertas,
't is al gepitseld en gewreven;
niet een graantje is er gebleven.

Men (de katholieke kerk) heeft de zwaluwen in verband gebracht met Maria; De dag dat zij bezocht werd door de engel gabriel die haar verkondigde dat zij uitverkoren was om de moeder van de zoon van god te worden.
Op 8 september was er de Zwaluwen-afscheidsdag, waarbij er op de vooravond op het afscheid gedronken werd. Dit valt samen met de (veronderstelde) geboortedag van Maria.

Datum: Zondag, 25-3-2018
Herhalingspatroon: Zondag, 25-3-2007 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Vrijdag, 20-4-2007 0:07

Printversie