Balthasar Bekker

Omschrijving: Balthasar Bekker, geboren op 20 maart 1634 in Metslawier – overleden op 11 juni 1698 in Amsterdam, was een Nederlands predikant en theoloog.

Balthasar Bekker was de zoon van een uit Bielefeld afkomstige predikant. Hij studeerde in Groningen bij Jacob Alting en in Franeker. Zijn eerste standplaats was Oosterlittens. Hij promoveerde in 1665 in de theologie en schreef verschillende cathechisatieboekjes. Nieuw was dat hij ook op zondagmiddag preekte. Bekker was een aanhanger van Rene Descartes en er ontstond in 1670 een heftige strijd naar aanleiding van zijn boek De Vaste Spijse der Volmaakten.

In 1674 vertrok hij naar Weesp, twee jaar later naar Loenen. Bekker was vervolgens legerpredikant en vanaf 1 januari 1680 predikant in Amsterdam. Zijn broer Johannes was predikant in Bellingwolde en stierf in 1682. In 1683 reisde hij door Engeland en Frankrijk. In het boek Ondersoek van de betekening der Cometen, bij van degene, die in de jaren 1680, 1681 en 1682 geschenen hebben, verkondigde hij de mening dat kometen geen rampen aankondigden. Hij werd fel bestreden en door collega's aangevallen.

In 1693 schreef Bekker het boek De betooverde wereld. Hierin verzette hij zich krachtig tegen het bestaan van heksen, spoken, duivels en andere enge wezens. Hij trok de macht van de satan en het bestaan van bovennatuurlijke krachten in twijfel - een destijds revolutionare gedachte. Na de verschijning stond de Republiek te trillen op haar grondvesten. Er verschenen tweehonderd boeken en pamfletten over deze controverse, waarvan drie in het Latijn. Het werk gaf de aanzet tot de afschaffing van de heksenvervolgingen.

Zijn opvattingen brachten hem in conflict met kerkelijke autoriteiten. Bekker werd in 1692 afgezet als predikant van Amsterdam, maar behield zijn tractament. Zijn zoon Johannes Hendricus schreef een boekje over het sterfbed van zijn vader.

In 2002 is er van hem een standbeeld geplaatst in het centrum van Metslawier (Noord-Oost Friesland). Hij ligt begraven in het familiegraf van zijn tweede vrouw in Jelsum. Bekker woonde een aantal jaren op Hinnemastate, iets ten oosten van Jelsum.

Bron: wikipedia
Datum: Dinsdag, 20-2-2018
Herhalingspatroon: Dinsdag, 20-2-2007 (elke Jaar)
Aangemaakt door: willie nieuwemaan
Gewijzigd: Vrijdag, 26-1-2007 23:05

Printversie