nieuwe maan
Welkom De maan De Natuur De Magie De Mystiek
 

Wat vind ik hier?

Belangrijke links

Gastenboek

Kalender

Weblog

website overzicht

Startpagina

Contact

Linkpaginadauwdruppels

Dauw als waterbron

Ook wetenschappelijk is men geïnteresseerd in dauw, en dan met name om water te verzamelen op plekken waar water slecht voorhanden is.

De OPUR ( Organisation Pour l'Utilisation de la Rosée) is een Franse organisatie die het winnen van dauw stimuleert middels beproefde ontwerpen. Zij zijn o.a. actief in India.

In Wageningen heeft men in 2003 een project gehad omtrent het winnen van dauw in het kader van klimaatveranderingen en het gebruik van het land.

Achille Knapen was een ingenieur uit België die in 1930 een dauwtoren ontwierp.
Hij had patent aangevraagd op zijn ontwerp, maar het gebouw produceerde
 veel minder water dan hij gehoopt had.


Foto: Dr Michel Royon


Het gebouw staat op een berg in de côte d'azur, Frankrijk in de provincie Trans en Provence, waar het nog steeds te zien is, zij het in slechte staat. Het gebouw staat op de monumentenlijst aldaar onder nummer PA00081771


Waterkristallen


Na Heavy metal


Na klassieke muziek.


Ik haat je


Ik hou van jeFleur de Sel

De traditionele fleur de sel komt van Guérande aan de kust van Bretagne. Het is een voedingsproduct met een lange traditie. De zoutbekkens bestaan al sinds de Romeinse tijd. In het jaar 868 wordt er al melding van gemaakt. Fleur de sel wordt gewonnen uit vrijwel van zout verzadigd water. Na winning wordt het zout nog gedroogd. Maar de droging is niet volledig. Fleur de sel behoudt nog zo’n 5% vochtigheid, wat ook bijdraagt aan het karakter.
Vastgesteld is dat er in fleur de sel een extreem halofiele microalg voorkomt, de Dunaliella salina, welke in extreem hoge zoutgehaltes kan overleven. Deze alg zou verantwoordelijk zijn voor de lichtroze tint en de lichte viooltjesgeur van fleur de sel.
Fleur de sel bevat net als andere zeezouten meer mineralen dan keukenzout.
Door zijn relatieve schaarsheid is fleur de sel een van de duurste zouten en volgens sommigen in culinair opzicht ook het beste.heilige bomen wereldwijd


Sugi, de Japanse ceder.

De Shugen, een Japanse boeddhistisch 
georiënteerde secte, geloven dat de Kumano goden  via de boom kunnen afdalen naar de aarde.De bodhi boom in Thailand. 

Siddhartha Gautama  was een spirituele leider die volgens de historische wetenschap waarschijnlijk leefde van ca. 450 v. Chr. tot ca. 370 v. Chr. Hij besloot te mediteren onder de bodhi boom totdat hij verlichting zou bereiken. De volgende ochtend rond zonsopgang bereikte hij de verlichting. Vanaf toen was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha. De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt. Hij werd een gerespecteerd spiritueel leider, en was de grondlegger van het boeddhisme. 
 


De linde in Duitsland 

De Linde had in vroegere tijden een belangrijke plaats in het centrum van het dorp. Zij werd zodanig gesnoeid en ondersteund dat het bladerdak kon dienen als een onderkomen voor sociale bijeenkomsten.   De dansboom zoals aan haar gerefereerd wordt was de plek voor seizoensfeesten, roddels en geliefden. De bast van de linde is sterk en werd gebruikt voor het produceren van touw en textiel welke een metafoor zijn voor de onderlinge band van de commune

 De Heilige meidoorn in Glastonbury, Engeland
 
De legende verteld dat de oom van jezus op doorreis was met de heilige graal nadat Jezus gekruisigd was en overnachtte op Wearyall Hill . Hij stak zijn wandelstok in de grond en de volgende dag zag hij op die plek een meidoorn staan. De meidoorn die in deze streek groeit is uniek want zij bloeit hier twee keer per jaar, rond mei en december. De berk finland
 In de Kalevala, een beroemd Fins epos, wordt de berk genoemd als zijnde een heilige boom welke onmisbaar is voor de mensheid. De Germanen verbonden de berk met de god van de donder, Thor.
Er werd geloofd dat de geesten de vorm van een boom aannamen. Zodoende werd er aan de voet van de boom geofferd . Met name in de herfst als er geoogst was en in November tijdens de slachttijd werd de opbrengst gedeeld met de goden door middel van offers.

Vissers berookten hun netten over een vuur van berkenhout om een goede vangst af te dwingen.

Als een stuk bos was gekapt voor de landbouw werden de overgebleven takken en wortels verbrand.Om het vuur te beteugelen werd er een crikel van berkenbast van een stomp gesneden. Dit werd met de klok mee drie keer om het land gedragen met de woorden: Vuur blijf binnen deze cikel.

In Scandinavie is het een traditie om een es in het midden van de tuin te planten.

In Zweden noemt men 
het de „Vårdträd‟, en  in Noorwegen de „Tuntre.

De boom markeert de tuin als zijnde intiem, en door er voor te zorgen eert men daarmee het land en de voorouders. De boom zorgt voor  een verbintenis met de natuurgeesten die onder de boerderij leven.
 


 
Op deze pagina:

Dauw.
De mysteries van het water.
Het zout der aarde.
Zilver.
Heilige bomen.
.....


Dauw

Hei daar heldere lichtkristalle,
Diamanten waterding,
Moogt gij op de aarde nedervallen,
Uit is het met uw flonkering…
(Guido Gezelle)

Ook jij hebt vast wel eens de pareltjes water op het gras en in de spinnenwebben bewonderd.
En in die fascinatie sta je niet alleen. Al sinds de oudheid werd dauw als een bijzondere substantie gezien en vanuit de meest uiteenlopende gezichtspunten bekeken en beschreven.

Dauw kan ontstaan door drie mechanismen. Het eerste mechanisme wordt dauwval genoemd.
Lucht bevat waterdamp. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer waterdamp ze kan bevatten. Als lucht in aanraking komt met een oppervlak wat lager is van temperatuur zal op dat punt de temperatuur van de lucht dalen en de waterdamp condenseren.(overgaan van gas naar vloeibaar) De temperatuur waarbij de condensatie plaats vindt noemen we het dauwpunt. Het dauwpunt is dus afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad van de lucht. Als het dauwpunt onder de 0 graden ligt ontstaat er rijp, dit proces wordt sublimatie genoemd. (overgaan van gas naar vast)
Op heldere nachten koelt de aarde af waardoor de luchtlaag net boven de grond ook afkoelt. De waterdamp condenseert en slaat neer op de begroeiing. De bron van het dauw is de lucht.

Het tweede mechanisme wordt dauwstijging genoemd. Als in de nacht de aarde afkoelt stijgt de relatief warmere lucht uit de poriën van de grond de atmosfeer in. Eenmaal buiten koelt deze lucht af en het dauw wordt door de begroeiing onderschept. De bron van het dauw is de aarde. Dauwstijging vindt vooral plaats op plekken waar relatief weinig begroeiing staat.

Het derde mechanisme wordt guttatie genoemd. Als de opname en verdamping van vocht in een plant uit balans zijn wordt de worteldruk in de plant zo hoog dat het overtollige vocht via de nerven naar buiten wordt geperst. Dit proces wordt vooral waargenomen net na het opkomen van de zon als de plant actief wordt en de luchtvochtigheid hoog is. De bron van het dauw is de plant. Dauw gevormd door guttatie is nauwelijks te onderscheiden van dauw dat door de andere twee processen wordt gevormd. Echter als het opdroogt blijven er sporen van opgeloste mineralen uit de plant achter op het blad als witte vlekjes.

Dauw heeft wel degelijk een bijdrage aan de wateraanvoer bij planten. Met name in die gebieden met weinig neerslag is dauw de belangrijkste vochtbron. Deze planten hebben een aangepaste bladerdek waarmee optimaal het dauw kan worden opgevangen.
Dauw heeft ook zijn schaduw kant. Als jonge gewassen te lang vochtig blijven worden ze gevoelig voor schimmels en daarom is er met name in de landbouw veel onderzoek gedaan naar het verschijnsel dauw.

Dauw heeft door de eeuwen heen menig cultuur geïnspireerd.
In het algemeen kan worden gesteld dat dauw werd gezien als de vereniging van het universele en het aardse. De transformatie van gas naar vloeistof belichaamde het proces van incarnatie, de vereniging van de universele kennis of het goddelijke en de menselijke geest. In deze optiek is het begrijpelijk dat dauw werd beschouwd als een heilig water wat de meest uiteenlopende krachten zou bevatten.

Toen het proces van het ontstaan van dauw nog niet geheel begrepen werd had men er verschillende voorstellingen voor. Dauw zou ontstaan uit de stralen van de maan, of het waren de tranen van Eos, de godin van de dagenraad. De christenen zagen dauw als de neerstromende genade van god. Het zou het levenselixer zijn wat zich in de heilige graal bevond. Anderen zagen dauw als een onderdeel van het reïncarnatieproces. De dauw belichaamde zielen die neerdaalden uit de hemel en werden geabsorbeerd door de planten. Eenmaal gegeten door dieren of mensen werd het dauw het zaad van het dier of de mens waarmee de ziel werd terug gebracht in de wereld.

Voor de alchemisten was dauw een belangrijke grondstof voor het maken van o.a. het levenselixer. Volgens hen bevat dauw een verfijnd soort salpeter, dat in staat is om elk ander zout  te veredelen. Het beroemde Mutus liber (Het stomme boek) handelt over het winnen en vervaardigen van dit elixer. Het wordt het stomme boek genoemd omdat het bestaat uit illustraties en vrijwel geen tekst bevat. Om de geheimen van de Alchemie niet in verkeerde handen te laten vallen heeft de auteur de volgorde van de afbeeldingen door elkaar gegooid.

Vele natuurgeneeskundigen uit de oudheid zette dauw in als geneesmiddel. Men was van menig dat dauw de energetische kracht van een plant zou absorberen. De geneeskracht van dauw werd dus mede bepaald door de plant waarvan het dauw gewonnen werd. Dit principe zien we nu nog terug in de Bach remedies.

Ook het gewone volk hechte grote waarden aan dauw. Met name tijdens de lentefeesten was het de gewoonte om dauw te verzamelen. De gewonnen vloeistof werd ingezet om de schoonheid te behouden, ziekten te genezen, het huis en het land te reinigen, te wijden en voorspoed af te dwingen. Het dauwtrappen met hemelvaart is het bekendste overgebleven spoor hiervan.

Door de eeuwen heen zijn er verschillende methodes ontwikkeld en had men specifieke opvattingen over het tijdstip en de manier van bewaren.
Samenvattend kan worden gesteld dat dauw het beste verzameld kan worden tijdens volle maan in de maanden februari tot en met juni. Ook de maandag wordt als gunstige dag genoemd vanwege haar correspondentie met de maan. Het wordt belangrijk geacht dat de dauw door niets anders beschenen is dan het licht van de maan. Zonnestralen zouden de energie van het dauw beïnvloeden. De dauw dient dan ook te worden opgeslagen in donkere flessen die luchtdicht kunnen worden afgesloten zodat de “geest” van het dauw niet kan ontsnappen.
Dauw verzamelen is een intensieve bezigheid. Traditioneel werden er lappen gespannen vlak boven de grond en bij dagenraad uitgewrongen. Maar men heeft ook wel stenen schalen gebruikt waarin de gevormde dauwdruppels naar het diepste gedeelte sijpelde.
In deze tijd kan men glasplaten gebruiken of met een pipet de dauw direct van de plant afzuigen.De mysteries van het water

Al denk je er niet zo bij na als je de kraan open zet, water is een van de meest waardevolle en mysterieuze elementen op aarde. Ze is in staat om zich aan alle vormen aan te passen en lijkt heel meegaand, maar pas op, want geef haar tijd en ze werkt zichzelf door het hardste gesteente. Als bron van al het leven is zij onmisbaar maar heeft ook de kracht om al het leven te verwoesten. Zij is een van de weinige elementen die zich binnen relatief kleine temperatuurverschillen in vaste vorm, vloeibaar en gas kan manifesteren.
Water heeft het grootste oplossende vermogen. Van deze eigenschap maken we handig gebruik als we onszelf of onze omgeving willen reinigen. Daarnaast is het een uitgelezen medium als drager van de meest uiteenlopende stoffen. Hierdoor krijgt het water de kwaliteit van die stof.
Door al deze eigenschappen heeft water altijd een prominente plaats ingenomen. Niet alleen om te drinken, te bevloeien of te reinigen. Door het besef dat water aan de wieg staat van al het nieuwe werd zij ook ingezet bij transformatieriten, als medium om te schouwen en als bron van genezing. Water werd beschouwd als een entiteit, een plek waar geesten verbleven, en zodoende om raad konden worden gevraagd. Water werd gezien als de ziel van de mens. Zij kon de zonden weg doen vloeien. En als element van al het nieuwe zou zij de kracht hebben te verjongen.
Getuigen van al deze krachten zijn nog overal terug te vinden. Denk maar aan alle mythes en Bijbelverhalen waarin water een belangrijke rol speelt. En aan alle wensputten en heilzame bronnen die door miljoenen mensen worden bezocht om van hun kwalen te worden verlost of hun wensen kracht willen bijzetten.
Het besef dat voldoende water essentieel is om gezond te blijven en schoon water helaas niet meer de gewoonste zaak van de wereld is draagt er aan bij dat bron en mineraal water steeds meer aftrek vinden.

Ook al weten we al een heleboel over water er is duidelijk nog een meerwaarde. Een Japanse wetenschapper, Masaru Emoto heeft hier onderzoek naar gedaan.

Met de ontwikkeling van de homeopathie is gebleken dat water informatie van de stof kan bevatten zonder dat er fysiek nog een molecuul van die stof aanwezig is. Heeft water geheugen? Is zij instaat ook draagster te zijn van energie? 
Om de kwaliteit van water te visualiseren begon hij waterkristallen te fotograferen. Het viel hem op dat hoe schoner het water was, hoe gedetailleerder het kristal zich vormde. De mooiste kristallen bevinden zich in het water met de meeste levenskracht. Water waarin een bloem had gelegen vormde kristallen die op de betreffende bloem leken. 

Ook stelde hij water bloot aan verschillende soorten muziek. Het verschil in kristallen van water dat aan klassieke muziek was blootgesteld of aan heavy metal was verbijsterend. Hij besloot nog een stapje verder te gaan en behandelde het water met kleine zinnen. Water wat positief werd bejegend had mooiere kristalvorming dan de negatieve.  Het zelfde gebeurde als er door middel van gedachten water werd behandeld. 

Als laatste experimenteerde hij met vervuild water wat hij door middel van positieve energie, woorden of gedachten probeerde te verbeteren. Tot ieders verbazing bleek dit inderdaad het geval.
En dit zette mij aan het denken. Daar wij voor ongeveer 70% uit water bestaan is het een zeer belangrijk deel van ons organisme. Uit dit onderzoek blijkt dat de levenskracht van water aanzienlijk verbeterd kan worden door positieve energie.  Dus niet alleen de aarde is in staat het water op te laden met positieve energie, ook wij zelf door middel van geloof en positieve gedachten.Het zout der aarde

Het is haast niet voor te stellen dat het zout wat nu voor minder dan een euro per kilo
Over de toonbank gaat, in oude tijden het witte goud werd genoemd.
Zout werd zo waardevol geacht dat het diende als ruilmiddel en zelfs als onderdeel van het loon was in tijden van de Romeinen. De waarde van het zout is zelfs nu nog terug te vinden in onze taal. Het woord salaris stamt af van het Latijnse sal wat zout betekent. In hedendaagse spreekwoorden kan men nog de waarden die men aan het zout toeschreef terugvinden:

*Hij is het zout in de pap niet waard
 (hij is een mislukkeling)
*Ze hebben samen een zak zout gegeten
 (zij kennen elkaar al heel lang)
*Men moet niet op alle slakken zout leggen
 (Men moet niet op alle kleinigheden aanmerkingen hebben)
*Zo zout heeft hij het nog nooit gegeten
 (Zo extreem heeft hij het nog niet meegemaakt)

Het belang van zout maakte dat het één van de eerste producten was waarmee wijdverbreid  gehandeld werd. Wie zout had, had macht, wat zo ver kon gaan dat er in de middeleeuwen zelfs belasting op werd geheven.

Het is niet meer precies bekend wanneer zout werd ontdekt als smaakmaker en conserveringsmiddel, maar er is voldoende bewijs dat dit al voor onze jaartelling was.
In Mexico kennen ze de godin van het zout, Huixtocihuatl, waarvan men zegt dat ze ruzie had met haar broers, de regengoden. Ze werd verdreven naar de zee waar ze het winnen van zout uit het zeewater uitvond. De vrouwen die het winnen van zout als hun beroep hebben dansen jaarlijks op het festival ter ere van haar.

De waardevolle substantie zorgde ervoor dat er allerlei gebruiken ontstonden rondom het zout. Pythagoras zag het zout als een embleem van rechtvaardigheid. Immers alles wat met zout werd bestrooid was gevrijwaard van corruptie.
Volgens Pliney waren bepaalde medicijnen tegen vergiftiging alleen werkzaam als er een korreltje zout was toegevoegd.
De Romeinen zagen zout als een heilig deel van het voedsel en het was een religieuze principe kwestie dat het zout op tafel moest staan voordat het voedsel werd geserveerd.
Vanwege de houdbaarheid verlengende eigenschap werd zout  geassocieerd met langdurige vriendschap. Het zoutvaatje bleef als laatste op de tafel, met het idee dat aan al het goede een eind komt, maar de vriendschap blijft voortduren. In het oosten werden afspraken tussen stammen bezegeld met zout. Goden en godinnen stelden een offer van zout op prijs vanwege de witte kleur, de puurheid en als teken van devotie. Het aspect van de voortdurende relatie zien we ook terug op de Isle of Man waar bij elke zakelijke transactie met zout werd bezegeld. Hier werd mede een link gelegd met geld en geluk.
Het verspillen of morsen van zout werd als een teken van ongeluk beschouwd. Dit is o.a. terug te zien in Leonardo da Vinci’s “laatste avondmaal”, waar Judas wordt afgebeeld met een omgevallen zoutvaatje voor zich.

Ook mystici waren onder de indruk van zout. In het Latijnse woord sal zagen zij de s staan voor sol (zon) de a voor alpha, (het begin) en de l voor luna (maan). Zodoende werd het zout gezien als de essentie van perfectie en de gift van god om de mensen te dienen.
Volgens de alchemisten zijn zwavel, kwik en zout de drie filosofische begrippen die alle dingen in het universum in staat stellen te bestaan. Het zwavel (ziel) en het Kwik (geest) worden door het zout (vorm) samengebracht doordat het zout bemiddelt en hen in evenwicht brengt en daardoor kan materialiseren.
In de kerk werd het zout geassocieerd met de wijsheid en de reinheid. Jezus zei tot zijn apostelen:  Gij zijt het zout der aarde. Het zout werd ingezet tijdens inwijdingen, doopsels en het verdrijven van kwade geesten. Het zout zou psychische gezondheid waarborgen.

Het is dan ook niet gek dat men dacht dat het in huis hebben van zout heksen zou weren. Alles wat gezouten was kon niet worden behekst. Er werden zelfs amuletten vervaardigd van zout dat gewijd was op palmzondag en samen met gewijde kruiden in bijenwas werd geperst. Vrouwen die klaagden over het zoute eten werden verdacht van hekserij en wilde je een heks ontmaskeren dan strooide je wat zout op haar stoel. Als het smolt en aan haar jurk bleef plakken wist je zeker dat je met een echte heks te maken had.
De moderne heks waardeert het zout om haar reinigende en beschermende aspecten.
Het zout is een belangrijk onderdeel tijdens het reinigen en wijden van de cirkel en haar gereedschap. Soms wordt zout water gebruikt in plaats van een druppel bloed als een ritueel daar om vraagt. Een cirkel van zout is een ideale plaats voor defensieve magie.
Daar zout aardend werkt, wordt er wel gezegd dat het van belang is zout uit je menu te schrappen om je psyche te trainen. Volgens magiërs en occultisten is het niet mogelijk om contacten te leggen met de doden en/of geesten alvorens eerst gevast te hebben van o.a. zout.

Daar zout hygroscopisch is, (water aantrekt) kan het net zoals water gemakkelijk geladen worden met energie. Het baden in water met wat zeezout is dan ook een ideale plek om de dagelijkse beslommeringen achter je te laten. Visualiseer hoe, net als het zout wat oplost in het water, negatieve energieën oplossen en door het zout worden opgenomen.
In de medische wereld  erkent men het zoute water als een waardevol hulpmiddel bij huidproblemen.

Zout bevat een duidelijke dualiteit zoals de mystici op hun manier al hadden opgemerkt.
Enerzijds is de zout/water verhouding een essentiële voorwaarde voor leven, anderzijds is een te veel aan zout dodelijk. Het is inmiddels duidelijk dat we genoeg zout binnen krijgen via ons voedsel. De toevoeging van zout is eigenlijk niet nodig.
Het overmatige gebruik van zout lijdt tot hoge bloeddruk en belast hart, bloedvaten en nieren. Het calciumhuishouden wordt verstoord waardoor er een versnelde ontkalking van de botten optreed. De waterhuishouding wordt door de vocht retentie vertraagd en zodoende slaan afvalstoffen neer. Er bestaan aanwijzingen dat overmatig zout gebruik heeft geleid tot de ziekte van Alzheimer. Daar zout vocht onttrekt aan de cellen sterven ze makkelijker af.
 Zout verstopt de smaakpapillen waardoor we vervreemden van natuurlijke smaken. Na een paar weken zonder toegevoegde zouten zal men weer een fijnproever worden.
De beste vervangers voor zout zijn laurierblad, selderij en peterselie.Zilver

Ooit was zilver waardevoller dan goud. Dit heeft te maken met het feit dat zilver zelden puur gevonden wordt. In de meeste gevallen is zij gebonden met zwavel of antimoon. Maar ook zink, goud, lood en kopererts bevatten 1% zilver. Pas na de ontdekking hoe het zilver te extraheren werd ze op uitgebreide schaal gebruikt. Dit proces was al 3000 jaar voor Christus bekend. Belangrijke vindplaatsen van zilver zijn Mexico, zuid Amerika, Slowakije en Noorwegen. De grootste hoeveelheid zilver bevindt zich echter in het zeewater, zij het in een enorme verdunning.

De oorsprong van het woord zilver is onbekend. We kennen het Saksische soelfor en het Noorse silfr. De Latijnse naam voor zilver is argentum, dat afstamt van het Sanskriet argunas wat glanzend betekent.
In het periodieke systeem heeft zilver de afkorting AG en haar atomische nummer is 47, wat betekent dat er om het atoom 47 elektronen roteren. Het betreft een edel metaal, wat inhoud dat zij niet oxideert of gevoelig is voor zuren. Het enige element waarmee zij een reactie aangaat is zwavel. Kleine hoeveelheden bevinden zich hiervan in de lucht waardoor zij zwart uitslaat.

Zilver heeft bijzondere eigenschappen. Met haar hardheid van 2.5 is ze een van de makkelijkst te bewerken metalen. Om de gewenste vorm te behouden is het noodzakelijk haar te legeren met een ander metaal zoals koper of nikkel. Ze heeft een groot geleidingsvermogen voor zowel warmte als elektriciteit. Water in een zilver vat zal sneller koken dan in een vat van elk ander metaal.
Zilver weerspiegelt de grootste hoeveelheid zichtbaar licht. Vroeger maakte men spiegels van zilver, nu bestrijkt men de achterkant van glas met een dunne laag zilver.
Van haar gevoeligheid voor licht wordt gebruik gemaakt in de fotografie.
Belletjes en fluitjes gemaakt van zilver geven de helderste toon.

Maar er is meer.  Het was de Romeinen en Grieken al opgevallen dat vloeistoffen langer vers bleven als het bewaard werd in zilveren kruiken. Welgestelden die met zilver bestek aten werden minder snel ziek. Om die reden was de zilveren beker of lepel een populair geschenk bij de geboorte van een kind.
Zilver bevordert de vertering van voedsel, de opname van voedingstoffen, stimuleert het weefsel en werkt antiviraal en antibacterieel.
Rond 1930 werden deze eigenschappen van zilver al wetenschappelijk vast gesteld maar door de depressie was het als medicijn te kostbaar en na de ontdekking van de penicilline raakte zilver als medicijn in de vorm van colloïdaal zilver al gauw in de vergetelheid. Nu er steeds meer bacteriën immuun raken staat zij opnieuw in de belangstelling. In gezet als antibiotica kan het 650 verschillende ziekteverwekkende organismes doden.
Voor zover bekend treed er geen resistentie op. Ook op wonden blijkt ze een positief effect te hebben. De groei van gezond weefsel wordt gestimuleerd.
De homeopathie gebruikt zilver in de vorm van Argentum nitricum en Argentum metallicum en wordt o.a. ingezet bij manisch-depressieve klachten en spijsvertering problematiek.
In de Ayurvedische geneeskunst wordt zilver toegepast om de elektromagnetische balans van het lichaam te herstellen en wordt ze gezien als een lever en milt ontgifter. Zilver past bij het derde oog chakra wat zich tussen de wenkbrauwen bevindt. In deze context zou ze de innerlijke weerspiegeling bevorderen.
In de Chinese geneeskunst past zilver bij de maagmeridiaan en wordt ze beschouwd als yin.
In de antroposofie wordt zilver vooral toegepast bij kinderen, die tot hun 7de jaar in de maanperiode zitten.
Het lichaam is nog steeds aan het incarneren en groeit in die jaren het hardst. Zilver kan daarbij behulpzaam zijn.

Momenteel is zilver populair bij het vervaardigen van sieraden en juwelen. Het is een geliefd cadeau bij speciale gelegenheden zoals geboorte en het 25 jarig (zilveren) huwelijksfeest.
In de medische wereld wordt zilver gebruikt voor het vervaardigen van instrumenten en implantaties, al winnen andere metalen nu terrein. Ook het gebruik van zilver voor het vervaardigen van geldstukken is bijna verdwenen. Ondanks de opkomst van de digitale fotografie wordt er nog veel zilver gewonnen voor de traditionele fotografie. Wetenschappers menen dat met het huidige gebruik de voorraad zilver binnen 20 jaar uitgeput is.

Zilver heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de verschillende culturen en religies.
Religieuze gebruiksvoorwerpen, amuletten, rozenkransen en beeldjes werden van zilver vervaardigd.
Door haar koele weerspiegeling en haar dienende karakter werd ze in verband gebracht met de maan. Op grond van die associaties heeft zilver invloed op alle processen die volgens de astrologie door de maan worden beheerst.
In de verschillende natuurreligies en new age cultuur wordt zilver gezien als een metaal dat werkt als een spiegel voor de ziel. Het versterkt de intuïtie, emotionele balans, dromen en inzichten.  Zilver ontrekt negatieve energie uit het lichaam en geleid de positieve energie van een geneeskrachtige steen.

Magisch gezien is zilver inzetbaar bij watermagie, divinatie, vollemaanrituelen, het opladen van stenen, dromen en helingsrituelen.

Correspondenties:
Godinnen: Diana, Artemis en Isis.
Element: Water
Polariteit: Vrouwelijk
Edelstenen: Maansteen, Lapis Lazulli, Jade, Parel
Sterrenbeeld: Kreeft en Waterman, Vedische astrologie: Stier en Weegschaal
Planeet: Maan, Vedische astrologie: Venus

Nog een tip:
Om je zilver schoon te houden kun je beter geen gebruik maken van de gebruikelijke zilverpoets welke giftig is.  Gemalen krijt vermengt met spiritus werkt prima. Daarna opwrijven met een flanellen doek. Heilige bomen

Ooit bestond Noord Europa voor het grootste gedeelte uit dicht begroeide bossen. De volkeren die er leefde hadden diep ontzag voor het woud. Het was immers de plek van voedsel, brandstof, beschutting en medicijnen. Bomen werden gezien als entiteiten. Met hun wortels hadden ze contact met de aarde en de onderwereld en met hun takken reikten ze naar de goden. De bladeren leken te communiceren met de geesten als ze door de wind werden beroerd en de cycli van de seizoenen waren duidelijk zichtbaar. Aldus vormden zij een kanaal tussen de werelden en konden wijsheid brengen.
Elke stam had zijn eigen moederboom welke om verschillende redenen als zodanig werd beschouwd:

• De boom leverde een essentiële grondstof voor een onmisbaar product.
• De boom stond bij een waterbron.
• De boom was verbonden met een historische gebeurtenis
• De boom werd geassocieerd met een favoriete god of godin.
• De boom had een speciale genezingskracht
• De boom markeerde een grens.
• De boom had een speciale uitstraling door zijn uiterlijk of leeftijd
• De boom stond op een ongewone plek
• Of de boom stond of was aangeplant op een ceremoniële plek.

Als een volk zich ergens ging vestigen werd een deel van het woud gerooid voor landbouw, maar die speciale boom lieten ze staan. Het werd de plek van samenkomsten, feesten, rechtspraak, verering of magie.

Met de komst van het christendom werden heilige bomen ontwijdt of simpelweg omgehakt. Cynisch genoeg werd het hout dan gebruikt om er de kerk van te bouwen die op die plaats werd gezet. Toch bleef de bomencultus bestaan. Zij was te diep verankert in de samenleving. “If you can’t beat them join them “ dachten de christenen en besloten de bomen te wijden aan Jezus en Maria. De boom van Freya (de Linde) werd de boom van Maria en de eik (Wodan) werd de boom van Jezus.

De heilige bomen hadden de meest uiteenlopende functies:
Als orakel of om voorspellingen te doen:
De Romeinen een de Germanen gebruikte de hoeveelheid beukennootjes als indicatie voor het komende winterweer: Hoe meer nootjes, hoe langer en strenger de winter zou zijn. Griekse priesters meenden de stem van Zeus te horen in de eik en vertaalde de boodschap voor het volk.
Om te socialiseren:
Op dorpspleinen stonden vaak oude lindebomen. Hier kwamen de dorpelingen samen voor de nieuwste roddels, feesten en markten. Vaak werden op de dikste takken planken bevestigd waar het orkest kon plaatsnemen.
Om magie te bedrijven:
Met name de Keltische en Germaanse tradities hadden de overtuiging dat bomen magische krachten hadden.  Door contact met de boom kon de magie worden overgedragen. Vooral de eik, linde, es, beuk, hazelaar en taxus zouden deze krachten bezitten. Holle bomen namen een speciale plaats in. Men zag hierin een rechtstreekse verbinding met de goden en de onderwereld. Als je goed luisterde kon je de stemmen horen. Overblijfselen van dit geloof kun je terug vinden in het gebruik om bepaalde uitspraken af te kloppen op hout.
Om te genezen:
Van beuken, eiken, linden of dennen werd verondersteld dat ze genezende krachten hadden. Middels lapjes kon de ziekte of leed  worden afgebonden, en met spijkers genageld worden. Zodoende werd de ziekte of leed overgedragen op de boom. Er zijn ook praktijken bekend waarbij men om middernacht in het schors moest bijten of dat de zieke door of in een holte van een boom moest gaan.  Stukjes schors dienden als amulet of werden gemalen tot medicijn.

Ook nu worden oude bomen nog met ontzag bekeken. Daar hun leeftijd meerdere generaties kan overlappen denk je al gauw aan wat die boom alle maal gezien en meegemaakt heeft. Ooit wel eens tegen een oude boom aangeleund? Als je goed luistert kun je het sap horen stromen. De wijsheid van eeuwen maakt daar zijn ronde.....

Site Map