nieuwe maan
Welkom De maan De Natuur De Magie De Mystiek
 

Wat vind ik hier?

Belangrijke links

Gastenboek

Kalender

Weblog

website overzicht

Startpagina

Contact

Linkpagina

oudste tarotdeck


Als oudst bekende tarotdeck wordt het Visconti Sforza tarot genoemd, toen eigendom van de Hertog van Milaan, Filipo Maria Visconti ( 1391- 1447). De kaarten zijn getekend door Bonifacio Bembo, waarvan nog 74 kaarten bewaard zijn gebleven.
De kaarten zijn ook interessant omdat ze zijn gemaakt met veel details en met waardevolle materialen. Daarnaast stonden de leden van de familie als model voor de figuren op de kaarten en geven ze een blik op het rijke leven van die dagen in Milaan. 

Kristallen bol


In het archeologisch en antropologisch museum van Pennsylvania (USA) is een volmaakte bol te zien van bergkristal. Zij weegt ongeveer 25 kilo en is op een na de grootste in de wereld. De bol is gemaakt door haar jaren te laten draaien in een mengsel van water en poeder van hematiet en granaten. Het is een schat uit het keizerlijk paleis van Bejiing, en er wordt gezegd dat de bol het favoriete bezit was van keizerin Dowager Cixi in China tijdens de Qing dynastie (1836-1908). 

Beroemd waarzegger


Claude Alexander Conlin was een zeer succesvol mentalist in de twintiger jaren van  de vorige eeuw. In zijn act maakte hij veelvuldig gebruik van een kristallen bol en was gekleed in Indiase stijl. In 10 jaar tijd vergaarde hij 4 miljoen dollar met zijn shows.
kaarsenmagie in de kerk

Bijna elke katholieke kerk heeft een Mariakapel waarvan de deur overdag altijd open is. Het is een plek voor bezinning en je kunt er een kaarsje opsteken voor de beeltenis van Maria.
 

Een kaarsje begeleidt het gebed en is feitelijk een hele eenvoudige handeling. Je steekt een kaarsje aan en plaatst deze in het kaarsenrek. Tijdens en na het plaatsen kun je bidden voor een bepaalde intentie. Bijvoorbeeld voor overleden familie, voor ziekte van een vriend/vriendin of om het verkrijgen van een gunst of goede raad. De brandende kaars begeleidt als het ware het opstijgende gebed naar de hemel. Je kunt ook de hulp inroepen van een heilige die als het ware gespecialiseerd is in bepaalde zaken, zoals de Heilige Antonius die je helpt om een verloren voorwerp terug te vinden. Het bidden om voorspraak van een heilige, met een kaarsje, is een zeer gebruikelijke gebedspraktijk. Heiligen worden gezien als  krachtige voorsprekers bij God.


 
Op deze pagina:

Inleiding tot de tarot.
De kristallen bol.
De techniek van het schouwen.
De boodschap van de kaars.
Voorspellingen uit de natuur


Inleiding tot de tarot

De kaarten van de tarot zijn al eeuwen oud. De eerste exemplaren doken rond 1400 op in Italië. Omdat de kaarten voor het eerst met de komst van de zigeuners het middeleeuwse Europa bereikten, is de oorsprong onduidelijk; zigeuners waren - en zijn ook nu nog - vrijwel altijd onderweg en hun “wortels” reiken tot aan het Indiase subcontinent en Noord-Afrika. 
De Tarot is een oud esoterisch en psychologisch systeem. Het lezen van de kaarten wordt gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen. De antwoorden moeten leiden tot meer inzicht in onszelf en in de wereld om ons heen.
Ze bestaat uit 78 kaarten, verdeeld in de grote Arcana en de kleine Arcana. Arcana is Latijn voor geheim, dat wat verborgen is. Deze geheimen staan voor de kennis van de spirituele wereld en onze verborgen drijfveren. De grote Arcana bestaat uit 22 kaarten die archetypen uitbeelden. Een archetype is een beeltenis van abstracte waarden in het leven die voor iedereen herkenbaar zijn.
Je zou kunnen zeggen dat ze levensfasen symboliseren.
De Kleine Arcana staat voor het leven van alledag en dagelijkse gebeurtenissen. Deze Kleine Arcana is onderverdeeld in 16 hofkaarten (Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap) en 40 getalskaarten, oplopend van één (Aas) tot en met tien. De hofkaarten staan voor de mensen om ons heen en hoe we elkaar beïnvloeden. De getalskaarten staan voor onszelf en onze omstandigheden. De kaarten van de Kleine Arcana zijn de voorlopers van onze huidige speelkaarten die pas in de Middeleeuwen zijn ontstaan. In de vroegere kaartspelen verwijzen de kleuren van de Kleine Arcana naar de vier middeleeuwse standen. Zwaarden (schoppen) staan voor de adel, Bekers ( harten) staan voor de geestelijkheid, Pentakels ( ruiten) staan voor de kooplieden en Staven (klaveren) staan voor de boeren en het gewone volk.


Frédéric Bazille 1841-1870 The Fortune Teller

Zoals gezegd symboliseert de grote Arcana de levensfasen.

In elke levensfase hebben we een aantal 'opgaven'. Zo is de eerste fase, die van de kindertijd, de fase van het leggen van een basis voor ons verdere leven: fysiek (lichamelijke ontwikkeling), emotioneel (het leggen van een basis van zelfvertrouwen en vertrouwen om 'de wereld' in te durven gaan), cognitief (scholing en opleiding) en sociaal (het kunnen aangaan van relaties).

De eerste zeven kaarten van de grote Arcana gaan over de ontwikkeling van het bewustzijn.
De 0 is De Dwaas en wordt beschouwd als degene die de levensweg aflegt en zodoende loopt hij door de hele Grote Arcana heen en heeft hij geen vaste plek in het spel. De Dwaas symbool van de onschuld in volledig vertrouwen, zonder angst, spontaan, open voor het leven. Echter: we moeten het leven in, de fase van de kinderlijke onschuld kunnen we niet handhaven. We zullen onze levenslessen moeten leren. Aan het eind van zijn levensweg, als 22ste kaart, is De Dwaas gegroeid en heeft hij levenservaring opgedaan. De cirkel is nu weer rond en hij zou kunnen reïncarneren om als nul aan een nieuwe levenscyclus te beginnen. 

De volgende zeven kaarten symboliseren het onderbewuste.
Als jonge volwassene ben je bezig met je plaats in dit leven te verwerven. Daarbij komen er twijfels en vragen als: is dit nu alles? Wat is de zin, het doel van het leven? Je gaat nadenken over jezelf: wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? Als je dan eenmaal 'gesetteld' bent, en je hebt een baan, een partner en eventueel kinderen, dan kan er op een gegeven moment een omslag in je leven komen, bijvoorbeeld de 'midlifecrisis'.Deze kaarten symboliseren het innerlijk onderzoek naar wie we werkelijk zijn.
 
De laatste kaarten symboliseren het bovenbewuste.
Je hebt je plaats verworven, een aantal dingen gerealiseerd, en je bent ook tegen je grenzen aangelopen. Bepaalde dromen heb je misschien waar kunnen maken, en andere niet. Je bent tegen de 'hardheid' van het leven aangelopen en hebt een aantal keren je neus gestoten. Je weet dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is. Je ziet bijvoorbeeld dat er geen al te grote carrièreperspectieven meer zijn, je kinderen worden groter, en je vraagt je af: wat is nu mijn toekomst? Je gaat je richten op de grote levensvragen: waartoe zijn wij op aarde? Er kan dan een spirituele verdieping plaats vinden. De kaarten symboliseren de ontwikkeling van spiritueel bewustzijn; het gaat er dan om ons ware zelf te vinden, een eenheid te vinden met de krachten van het leven.

De kaarten van de kleine Arcana geven “vorm” aan de inhouden van de kaarten van de grote Arcana.

De Staven vertegenwoordigen het element vuur. Het Sleutelbegrip is de wil, actie. Ze staan voor communicatie, nieuwe ontwikkelingen en groei. Astrologisch worden deze kaarten geassocieerd met de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. Het vuurelement betekent energie en onderneming, creativiteit en de drang om dingen op gang te brengen. 

Pentakels zijn gerelateerd aan het element aarde en de tekens Stier, Maagd en Steenbok. Zij hebben betrekking op de materiële wereld, op concrete zaken. Sleutelbegrip is de materie, het bezit.  De kaarten van Pentakels worden geassocieerd met financiën, met verdiensten, uitgaven en besparingen. Ze hebben betrekking op zekerheid, groei en vooruitgang, winst en verlies. Het gaat om praktische resultaten, die je aantreft, verandert of zelf voortbrengt.

De Zwaarden vertegenwoordigen het element lucht. Sleutelbegrip is de geest, het mentale. Astrologisch gezien zijn ze gerelateerd aan het element lucht en de tekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Ze beheersen het gebied van de geest in de vorm van ideeën en zorgen en hebben ook betrekking op serieuze beslissingen, vertragingen, teleurstellingen, beperkingen en verliezen. Ook worden zwaarden geassocieerd met reizen, letterlijk of figuurlijk. Van oudsher is het zwaard een zinnebeeld van oordelen, het vermogen om een oordeel te vellen en te voltrekken. Met het zwaard kunnen we in iets doordringen, het scheiden en dus onderscheiden. 

De Kelken vertegenwoordigen het element water, de tekens Kreeft, Schorpioen en Vissen. Sleutelbegrip is de ziel.  Zij worden dan ook geassocieerd met gevoelens en emoties, bijvoorbeeld in liefde en relaties. Ze representeren vooral de verlangens en angsten bij een bepaalde gebeurtenis.De kristallen bol

Niets spreekt meer tot de verbeelding als de kristallen bol. De vorm en schoonheid roepen bij een ieder associaties op van mystiek en helderziendheid.
In de middeleeuwen werd het gebruik van de kristallen bol populair, maar de techniek van schouwen in glanzende oppervlakten gaat veel verder terug.

Vanaf het moment dat de mens zijn eigen reflectie in het water zag, was men gebiologeerd door de weerspiegeling. De weerspiegeling was ongrijpbaar en hypnotiserend, wat al snel als magisch werd bestempeld. De beelden die ontstonden door te focussen op een reflectiepunt werden in verband gebracht met andere werelden waar de tijd geen rol speelde. Men accepteerde de visioenen als boodschappers van kennis en van de toekomst.

Later kwamen andere mediums in zwang. Allen dienden het zelfde doel en hadden de zelfde resultaten. In Egypte gebruikte men een in de handpalm gegoten plasje inkt, Indianen stammen in Zuid-Amerika keken in gepolijste zwarte stenen, en de Hindoes in schalen met stroop. In de bijbel staat geschreven dat Jozef de toekomst voorspelde door in een zilver beker te kijken.
Heksen keken in kookpotten gevuld met water met op de bodem een zilverstuk dat de maan symboliseerde en als focuspunt diende. Ook maakte zij zelf spiegels bij wassende maan waardoor die met magische krachten opgeladen zou worden.

Rond de 13de eeuw duiken de eerste bollen op in Europa. Waarschijnlijk werden ze vanuit het oosten ingevoerd waar men de techniek van het bewerken en slijpen van kristallen machtig was. De keuze van het materiaal en de vorm waren weldoordacht. Men had ontdekt dat kristallen een positieve invloed hadden op de concentratie en de vibraties werkte harmoniserend. De bol vorm zorgt ervoor dat de energie blijft stromen. Immers, er is geen begin en geen eind, en zo symboliseert de bol ook de oneindigheid, waar in tijd geen plaats heeft.

Het schouwen was in de middeleeuwen onlosmakelijk verbonden met religie en maagdelijkheid. Men was er van overtuigd dat er alleen “geesten” in de bol konden verschijnen als de waarnemer gelovig was of een zedelijk leven leidde.
De waarnemer was dan ook vaak een priester of een kind. Het kind keek in de bol om beelden op te vangen op aanwijzingen van de ziener.
Andere personen die zich bezig hielden met deze techniek onderwierpen zich aan allerlei voorbereidingen zoals vasten alvorens zij zichzelf in staat achtte om in de bol te kunnen schouwen. In die tijd werden er ook al glazen bollen gebruikt.
De meest fantastische verhalen deden de ronde hoe zo’n bol moest worden gemaakt en worden ingewijd. Ter illustratie:
Laat de bal maken op een dinsdag in het uur van mars. Begraaf haar voor 3 weken in een graf. Als de bol wordt gebruikt door een vrouw in een vrouwengraf, voor de man in een mannengraf. Dan moest de bol 3 weken in doopwater liggen waarin een eerstgeboren zoon gedoopt was. Het water moest over het graf gegooid worden waarna het 6de hoofdstuk van de openbaringen van Johannes gelezen moest worden.

Er zijn vele rapportages van sessies met de kristallen bol. De oplettende lezer zal hieruit concluderen dat het in veel gevallen ging om verlakkerij. Vaak werd het kind dat schouwde beïnvloed door de suggesties van de ziener.
Of de priester gebruikte zijn macht om situaties in de hand te leiden.
Toch zijn er ook gevallen bekend van voorspellingen die niet te verklaren waren.

De beroemdste kristalkijkers waren Nostradamus en John Dee .De techniek van het schouwen

Wat gebeurt er eigenlijk als je schouwt?
Door het langdurig fixeren van de blik op een bepaald punt maakt dat de optische zenuw in het oog vermoeid raakt. Op een gegeven moment zal de reflectie niet meer door de zenuw gesignaleerd worden. Het beeld zal vertroebelen en er trekt een soort mist op. Vanaf dat moment reflecteert de optische zenuw beelden vanuit het onderbewuste. Hierdoor lijkt het alsof de beelden in de bol verschijnen.
De beelden uit het onderbewuste laten zich moeilijk sturen. De schouwer moet zich er van bewust zijn dat de beelden die hij ziet vermengt zijn met zijn eigen gedachten. De moeilijkheid zit hem in het scheiden van je eigen schimmen en die verschijnen op de vraag. Het is dus nuttig om eerst met je eigen schimmen te vertrouwd te raken alvorens je te concentreren op een vraag. Dat dit confronterend kan zijn behoeft denk ik geen nadere uitleg.
Houd er ook rekening mee dat er beelden worden gevormd door de hoop en verwachtingen van de schouwer. Hierdoor bestaat het gevaar dat de schouwer naar het geziene gaat toeleven. We hebben dan niet te maken met een voorspellend gegeven, maar met een typisch geval van self-fulfilling prophecy.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat er beelden opkomen van dingen die al speelden, maar waar nog niet bewust iets mee is gedaan.
Hoe dan ook, de meeste die zich verdiept hebben in dit fenomeen zijn er van overtuigd dat sommigen van ons de persoonlijke limieten kunnen overschrijden en in staat zijn beelden op te vangen die als voorspellend kunnen worden omschreven.
Persoonlijk zie ik de kristallen bol als een tool om je boven en onderbewuste te verkennen.

Om te kunnen werken met de kristallen bol zal je geduld en discipline op moeten kunnen brengen. Maar laten we bij het begin beginnen: Allereerst de aanschaf.
Het belangrijkste is dat je een bol koopt waar je iets mee hebt. Ik denk dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt of deze van glas, kristal of bergkristal is. Deze menig stoel ik op het feit dat er ook geschouwd kan worden in mediums zoals spiegels of water. Zo helder mogelijk of juist niet, als jij maar het idee hebt dat je er op kan focussen zonder afgeleid te raken. Praktisch gezien moet de aankoop bij je beurs passen.
Creëer een band met je bol. Enkele suggesties: Reinig haar met bronwater en wat zeezout en wrijf haar droog met een zachte doek. Laad haar op in de volle maan. Bedenk een manier waarop je haar wilt bewaren als je haar niet gebruikt. Bescherm haar tegen zonlicht. Koester de bol zoals je jouw innerlijk zou koesteren.

Als je gaat schouwen dien je te zorgen voor een ruimte waar je niet gestoord wordt en die verduisterd kan worden. Bedek je werktafel met een donker kleed. Plaats de bol op een kussen of een driepoot. Het licht van één kaars is voldoende.
Plaats deze zo dat er zo min mogelijk reflectie in de bol te zien is. Zachte instrumentale muziek en/of wierook kunnen je helpen je in de juiste “state of mind” te komen. Mediteer van tevoren kort om het dagelijkse leven van je af te laten glijden en kijk dan in de bol. Probeer door de bol te kijken alsof het een raam is naar een andere wereld.
Sessies van 10 minuten zijn lang genoeg, later kun je ze opvoeren tot een half uur. Het belangrijkste is regelmaat.
Op een gegeven moment zal er een waas verschijnen, waaruit later beelden te onderscheiden zijn.
Er worden vele betekenissen gegeven aan de kleur, vorm en de plaats van de wolken. Ik hecht daar niet zoveel waarde aan. In mijn overtuiging zijn de beelden heel persoonlijk, en kunnen niet door algemene betekenissen worden uitgelegd.
Onderzoek zelf wat de beelden betekenen. Probeer daarbij zo objectief mogelijk te blijven. Maak notitie van je waarnemingen zonder daar een conclusie uit te trekken. Na enkele maanden zou je de waarnemingen eens naast je dagelijkse dagboek kunnen leggen.
Pas als je vertrouwd bent geraakt met de beelden zou je voor je zelf vragen kunnen stellen. Gebruik hiervoor simpele gesloten vragen. Bijvoorbeeld: Je bent je sleutel kwijt. De vraag: Ligt de sleutel op mijn werk? Een goed geformuleerde vraag geeft de duidelijkste antwoorden.
Het schouwen op vragen van anderen is pas aan de orde als je volledig vertrouwd bent geraakt met je bol, de techniek en jezelf.De boodschap van de kaars

Het kijken in de vlam heeft op iedereen een haast hypnotiserend effect. Met weinig moeite dwaal je af naar andere werelden. Het is de ideale manier om je te concentreren of te mediteren.
Vuur kan op zichzelf niet bestaan. Daarvoor heeft het andere elementen nodig. Hieruit leiden we af dat zij een transformerend karakter heeft. Vuur correspondeert met passie, wilskracht en autoriteit. Van al deze eigenschappen maak je gebruik met kaarsenmagie.
Als je de kaarsjes van je verjaardagtaart hebt uitgeblazen terwijl je een wens deed, heb je in feite al aan kaarsenmagie gedaan. Want alle principes van magie kwamen aan bod: Concentratie: het uitblazen van alle kaarsjes, Visualisatie: de wens en Wilskracht: het geloof dat de wens uitkomt.
Kaarsenmagie is een van de meest toegankelijke vormen van magie. Het vergt weinig ritueel en de benodigdheden zijn overal te krijgen. Elke slaap of zitkamer voldoet om kaarsenmagie toe te passen.
Als je kaarsen aanschaft houd dan rekening met de maat. Het is bij de meeste rituelen de bedoeling dat de kaars in zijn geheel opbrandt. De zogenaamde kerstboomkaarsjes zijn hiervoor de ideale maat. Binnen twee uur zijn deze opgebrand. Zorg ook altijd voor een veilige plek waar de kaars kan opbranden als je er niet bij wilt blijven zitten. Wees praktisch en zet haar bijvoorbeeld in de badkuip. Als een ritueel om herhaling vraagt heb je een grotere maat nodig. De meeste heksen vinden het niet gepast om de kaars uit te blazen. Gebruik een kaarsen dover of knijp de vlam met natte vingers uit.
Je kunt natuurlijk ook zelf kaarsen maken. In mijn optiek geeft je de kaars daarmee meer kracht. Een smalle hoge pan zoals de asperge pan werkt goed om de kaarsen in te trekken. Je kunt de was kleuren met voedselkleurstof.

Veel heksen hechten er waarde aan dat de kaars door en door gekleurd is. Mijn eigen ervaring is dat andere kaarsen ook kunnen werken. Niet alleen het feit dat de kaars door en door gekleurd is geeft de doorslag of je magie zal werken. Er zijn meerdere facetten waarmee je rekening kunt houden om het geheel kracht te geven. Uiteindelijk doen je eigen concentratie, visualisatie en wilskracht dat.
De kleur van de kaars is aangepast aan je intentie en daarbij kun je de kaars nog versieren met inscripties. Denk hierbij aan de symbolen van de dierenriem, alchemistische symbolen, runen of zelfgemaakte. Allen dienen te corresponderen met je wens.
Om de kaars te wijden zalf je de kaars met olie. Als draagolie gaat mijn voorkeur uit naar jojoba olie. Ze is reukloos en lang houdbaar. Je kunt de olie eventueel versterken met een toepasselijke etherische olie. Om iets naar je toe te halen zalf je naar het midden van de kaars. Begin net iets onder de lont. Daarna vanaf de onderkant naar het midden. Ga zo de kaars rond. Zalf met je vinger, telkens in de zelfde richting. Om iets te bannen zalf je van het midden naar de einden.
Een ander aspect om rekening mee te houden is timing. Maak gebruik van de maanfase, de maan in de tekens en de planeeturen.

Het is van belang dat je altijd een maagdelijke kaars gebruikt. Kaarsen die al gebruikt zijn hebben vibraties opgepakt die je intentie kunnen verstoren. Overweeg om je kaars aan te steken met een actieve bron, zoals een houtspaander of een kaars die je daar speciaal voor gebruikt. Lucifers bevatten namelijk sulfer, een element dat correspondeert met bannen. Je intentie kun je opschrijven op een papiertje. Ook hier kun je weer met kleuren en symbolen werken. Het papiertje wordt in de kaarsvlam verbrand. Zorg voor een vuurvaste schaal (bijvoorbeeld je ketel) waarin je het brandende papiertje kunt laten vallen.

Als het papiertje is verbrand neem je de tijd om naar de vlam te kijken, terwijl je concentreert op het doel van je ritueel. Dit is de tijd dat de vlam van zich kan doen spreken. Wees je bewust van de grootte van de vlam, de rook, de kleuren die zich manifesteren en de bewegingen die ze maakt. Let ook op geluiden zoals sissen of knappen.

Als je de kaars aansteekt en er is zwarte rook: Negatieve energie uit je wens worden verwijderd.
Witte rook: Je doel zal bereikt worden maar er zijn nog wat strubbelingen te verwachten.

Een sterke vlam: De kaars stuurt veel energie naar je doel.
Een zwakke vlam: De energie van de kaars werkt langzaam. Er kan sprake zijn van negatieve vibraties in je intentie of tegenwerking voordat je doel bereikt wordt. Is je doel duidelijk genoeg?
Springende vlam: Je doel bevat sterke emoties. Zijn je intenties positief? Ben je geaard en geconcentreerd?

Rook naar het noorden: Je werk voor het doel zal vruchtbaar zijn.
Rook naar het zuiden: Succes komt snel maar zal van korte duur zijn.
Rook naar het oosten: Je zult geduld moeten hebben en slim moeten zijn. Wellicht moeten je motieven opnieuw onderzocht worden.
Rook naar het westen: Je bent te emotioneel betrokken. Neem afstand en verhelder je gedachten.

Af en toe geluiden: Teken van intieme conversatie en pure gedachten.
Constant mild geluid: Teken van aanwezigheid van een autoriteit.
Frequent sissen en knappen: Teken van onenigheid.
In het algemeen geldt: Hoe meer geluid, hoe meer tegenwerking je zult ondervinden.

Mocht de kaars om wat voor een reden dan ook uit gaan, dan is het werk gedaan. Het is niet de juiste tijd of je intentie kan geen doorgang vinden.Voorspellingen uit de natuur

Onder constructieSite Map